Ragnhild Alice Petterson Lovra

Ragnhild har variert praksis som tannhelsesektretær. Hun har arbeidet både hos allmennpraktiserende tannleger og hos kjeveordoped.

Ragnhild bor på Lye, er gift og har voksne barn.Bilde av JT-Symbol-F