Slik har vi det på klinikken

Venterommet
Venterommet


Hos oss vil du nokså sikkert se en orkdé
Hos oss vil du nokså sikkert se minst én orkidé


Resepsjonen
Resepsjonen


Gangen med behandlingsrommene til høyre
Gangen med behandlingsrommene til høyre


Behandlingsrommene
Behandingsrommene


Detalj fra behandlingsrommene
Detalj fra behandlingsrommene


Detalj av uniten
Detalj fra behandlingsrommene


Panormarøntgen (OPG)
Panoramarøntgen (OPG)


Interiørbilde
Interiørbilde